ASANSÖR RİSK ANALİZİ

Risk analizi, tehlikelerin ve tehlikelerin neden ve sonuçlarının sistematik bir şekilde incelenmesine olanak sağlayan mantıksal adımlardır. Bu risk analizi metodolojisi asansör ve yürüyen merdivenlere uygulanmaktadır. Asansörün güvenlik aksamı imalatçısı ve montajcısı, kendi ürünleri için geçerli olan tüm tehlikeleri belirtmek üzere tehlikeleri değerlendirmekle yükümlüdür. Meydana gelecek riskleri göz önünde bulundurarak ürünlerini tasarlayabilir ve monte edebilirler.

Tehlike oluşturabilecek durumları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

* Mekanik Tehlikeler

* Elektrik Tehlikeleri

* Termal Tehlikeler

* Gürültüden Kaynaklanan Tehlikeler

* Titreşimden Kaynaklanan Tehlikeler

* Radyasyondan Kaynaklanan Tehlikeler

* Malzeme/Madde Tehlikeleri

* Ergonomik Tehlikeler

* Çevresel Tehlikeler

 

Risk analizi asansör sistemelerinde makine dairesi, kuyu dibi, geçiş yolları ve kapı yüksekliğinin yetersiz kaldığı durumlarda yapılır. Risk analize karar verirken ''31 Ocak 2007 tarihli 26420 sayılı resmi gazete 95/16/AT asansör yönetmeliği ek XIII madde 3.3'' de yer alan ibare dikkate alınır. Bu ibare ışığında Gearlift Asansör Sistemleri olarak ''TS EN 81-1+A3'' standartlarından faydalanmak suretiyle risk analizi oluşturulur.


Yeni Mh. İsmet İnönü Bulvarı 3135 Sk.No:1 Atakent - Atakum Samsun Atakum Samsun

+90 362 438 6091